مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ح۴۷ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک