مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍ع‍ت‍اد
۱ .روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌.
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
رم‍ض‍ان‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
م‍رادی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری در علوم رفتاری
حسن زاده ، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ح۴۷ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان اشتیاق برای تغییر و پذیرش اجتماعی و نگرش به زندگی در معتادین خود مراجع به کلینیک ها و معتادین اجباری کمپ ها
مرادی ، پیمان ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مازندران ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۰۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سبک های حل مسئله ، سبک های تفکر و خودکار آمدی بین افراد معتاد با افراد عادی
رمضانی ، رقیه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۲۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک