مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ زاده‌ آران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ زاده‌ آران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر بر ترک پایدار مواد مخدر ( مورد مطالعه :مراکز ترک اعتیاد منطقه کاشان )
حسینی زاده آرانی ، سعید ؛  کاشان علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۰۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک