مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۳-
م‍دن‍ی‌، س‍ی‍دج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۶-
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍ی‍زان‌
پ‍ای‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزادیهای عمومی و حقوق بشر
طباطبائی موتمنی ، منوچهر، ۱۳۰۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۴۶۹‬,‭ط۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، سیدمحمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸،‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اساسی ( :حقوق اساسی یک )
مدنی ، سیدجلال الدین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌م۴‌ک۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اساسی ( :حقوق اساسی یک )
مدنی ، سیدجلال الدین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌م۴‌ک۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک