مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱-
ب‍ش‍ارت‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۲-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ک‍رزن‌، ل‍س‍ل‍ی‌ ب‍زی‍ل‌
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌،- ۱۳۳۰
 
ناشر:
آف‍ری‍ن‍ش‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍ی‍ار
ره‍ن‍م‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی - فارسی براساس [yranoitcid wal s'kcalBبلکس لو دیکشنری :]شامل ۳۰ هزار واژه و مدخل انگلیسی - فارسی
آقایی ، بهمن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی
مصلحی ، مهرداد، ۱۳۳۲- ؛  تهران آفرینش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی :مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی
کرزن ، لسلی بزیل ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۳۱۳‬,‭‌ک۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی به انضمام فهرست واژگان فارسی :شامل بیش از ۳۰۰۰۰ اصطلاح حقوقی در زمینه :آئین دادرسی کیفری ...
یزدی ، عباس ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ی ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی معاصر انگلیسی - فارسی
بشارت ، حجت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲،‌ب۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک