مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در در ادب‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
پ‍ر ش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جانگدازان ، کاوشی در پیدایش و زیان های مواد مخدر و بیان مضرات آنها در شعر پارسی
حمیدی ، جعفر، ۱۳۱۵- ؛  تهران پر شکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۶‬,‭‌م۹‌ح۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک