مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍وش‍ار، پ‍ل‌، ۱۹۱۲-
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ل‍ت‍ی‍ری‌، دن‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی داروئی
شوشار، پل ، ۱۹۱۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۲۲/۵‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لتیری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک