مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وئ‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در غرب چه می گذرد؟ =tsew eht fo esylanA laeR ehT
دبیرسیاقی ، منوچهر، ۱۳۱۲- ؛  قزوین بحرالعلوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۷۳/۵‬,‭د۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک