مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : راب‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ارل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ارل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
رابینگتن ، ارل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک