مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ره‍ی‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ره‍ی‍اف‍ت‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در، ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ راه‌ ب‍رت‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در، ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ راه‌ ب‍رت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی
بیانی ، احمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران رهیافت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجارت مواد مخدر در افغانستان
منسفیلد، دیوید ؛  تهران مرکز تحقیقات رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین رخداد جهانی در موضوع مواد مخدر، نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان در سطح منطقه با تاکید بر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک