مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ای‍ل‍ز، دی‍وی‍د، ۱۹۶۴ - م‌
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ه‍اوی‍ت‌، دن‍ی‍س‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷/۸‬,‭‌ع۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره
هاویت ، دنیس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ه۲‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی
جایلز، دیوید، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۹ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک