مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ت‍م‍ن‍ز، ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در روانشناسی نابهنجاری
اولتمنز، تامس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک