مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زم‍ردی‍ان‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۹۴۷ . - آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رnamlaS ,eidhsuR
 
پدیدآور:
زم‍ردی‍ان‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیطان کیست و آیات شیطانی چیست
زمردیان ، احمد ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۸/۴‬,‭ر۵آ۹۰۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک