مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍وف‍ق‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سلام بر زندگی ( ماجراهای واقعی از زنان مجرم و بازگشت به عرصه امید و زندگی )
موفق ، حمید ؛  تهران نشر مجموعه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۴۶‬,‭‌م۸‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک