مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،- ۱۳۱۸
 
ناشر:
دی‍دار
س‍روش‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران سروش انتشارات صدا و سیما   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بردایره المعارف علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر،- ۱۳۱۸ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۰‬,‭‌س۲د۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر،- ۱۳۱۸ ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک