مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
طراوت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گفتمان معتادان
سلطانی نژاد، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران طراوت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک