مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‌، چ‍اک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
 
پدیدآور:
س‍ی‌، چ‍اک‌
 
ناشر:
م‍س‍ع‍ود ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یک عینک جدید
سی ، چاک ؛  کرمان مسعود فروغی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۵‬,‭‌س۹‌ی ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک