مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
رس‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش خانواده در گرایش جوانان به سوء استعمال مواد مخدر در شهرستان محلات
رسولی ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد اراک علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد، خرید و فروش قاچاق از زندانیان جدید الورود به زندان استان مرکزی در سال ۱۳۹۶
سیدی ، فرانک ؛  استان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان مرکزی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۵۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک