مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌، اش‍رف‌، ۱۳۶۰-
س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
ش‍ک‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ک‍ل‌ زه‍ی‌، خ‍دارح‍م‌
ن‍اظر، م‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ ش‍رق‌
ش‍رق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍رق‌
پ‍اس‍ب‍ان‌ ش‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی افراد غیرعادی و بیماران روانی
ناظر، مینا ؛  تهران شرق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پلنگ فتنه ها
شکل زهی ، خدارحم ؛  زاهدان موسسه فرهنگی هفت اقلیم شرق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ش ۷‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تولد دوباره
انصاری ، اشرف ، ۱۳۶۰- ؛  ارومیه پاسبان شرق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌ن۶۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی
شکری خانقاه ، حمید ؛  تهران bتلفن ناشر :, 28722988نمابر ناشر ;, 38722988آدرس ناشر :تهران - خیابان استاد نجات اللهی - خیابات سیمه - خیابان پورموسی - کوچه شیرین - پلاک - 43 طبقه 5 سیمای شرق   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ش۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیپلماسی نوین و روابط عمومی الکترونیک
سلطانی فر، محمد، ۱۳۴۰- ؛  تهران سیمای شرق   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۰۵‬,‭‌س۸د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک