مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ف‌ -، دی‍وی‍د -، ۱۹۵۵ - م‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
 
ناشر:
دای‍ره‌
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیدم پسرم با شیطان می رقصد
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پسرک نازنین :پسری معتاد ب "شیشه " و پدری در کشاکش اعتیاد او
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک