مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی :ماهیت ، پیشگیری ، سازگاری
شفر، مارتین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌ش۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک