مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍ب‍از، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ب‍از، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۹-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در بزرگترین کتابهای جهان
شهباز، حسن ، ۱۲۹۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ش۹۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک