مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ران‍ی‌ ، پ‍روی‍ز ، ۱۳۱۷-
ش‍ی‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
[ک‍ل‍م‍ه‌]
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روشهای نمونه گیری در علوم اجتماعی
شیرانی ، پرویز ؛  تهران [کلمه ]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول پرسشگری و جمع آوری اطلاعات آماری
شیرانی ، پرویز ، ۱۳۱۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱/۱۵‬,‭‌ش۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک