مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ن‍اد ب‍ه‍ادار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍ق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی " اسناد"
صقری ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۷‬,‭‌ص۷‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک