مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د
ع‍زی‍زی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ه‍رب‍ان‌، ف‍واد
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍ردس‍ت‍ان‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی گروه درمانی رفتار درمانی دیالکتیکی در پیشگیری از عود و بهبود مهارت های تنظیم هیجانی و تحمل آشفتگی افراد وابسته به مواد افیونی
عزیزی ، علیرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸-۸۹
شماره راهنما: ۷۳۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از ولایت باران
عزیزی ، احمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ز۹۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و مهارت نه گفتن با سطح تحمل ناکامی در معتادان به مواد مخدر کلینیک های ترک اعتیاد شهر سنندج
مهربان ، فواد ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (کردستان )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۳۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک