مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ع‍ام‍ری‌ ه‍ف‍ت‍ادر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
باید بخواهیم تا بتوانیم
عامری هفتادر، ابوالقاسم ؛  یزدbتلفن ناشر : ۰۹۱۳۳۵۶۴۷۳۰- ۶۲۶۸۶۰۰ ،آدرس ناشر :یزد، م . آزادی ، بلوار طالقانی ، علم نوین   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۱۵۶‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل خانواده :روان شناسی خانواده به زبان ساده
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  یزد علم نوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ج۹۳ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک