مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
آخ‍ان‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍ده‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌-ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان های رایج در کاهش برخی عوامل خطر عود سوء مصرف مواد افیونی
ایمانی ، سعید ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان -انستیتو روانپزشکی تهران مرکز تحقیقات و بهداشت روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه حافظه کاذب و عملکردهای اجرایی در افراد وابسته به مت صآمفتامین با افراد وابسته به مواد اوپیوئیدی و افراد عادی
آخانی ، افسانه ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی متابولیت های مغز با طیف سنجی تشدید مغناطیسی )SRM( در معتادان به سوءمصرف مت آمفتامین با نقایص شناختی
بخشی نژاد، حمیده ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران پزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک