مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ران‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۲۷۴- ۱۳۴۵
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه - فارسی :دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای و...
نفیسی ، سعید، ۱۲۷۴- ۱۳۴۵ ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ن۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک