مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ران‍س‍ی‍س‌، دی‍و، ۱۹۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ائ‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍س‍ی‍س‌، دی‍و، ۱۹۴۱-
 
ناشر:
پ‍روان‍ه‌ ک‍ارک‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات به آسانی حل می شوند اگر...
فرانسیس ، دیو، ۱۹۴۱- ؛  [تهران ] پروانه کارکیا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ف۴‌م۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک