مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‌، ای‍ن‍س‍و ک‍ی‍م‌
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۰-
ف‍رخ‍اک‌، داری‍وش‌،- ۱۳۳۰
 
ناشر:
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راه حل های گام به گام درمان اعتیاد
برگ ، اینسو کیم ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۴ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری به زبان ساده جامعه عاری از اعتیاد
فرخاک ، داریوش ،- ۱۳۳۰ ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف ۴۳‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تولدی دوباره در :فقط برای امروز
فرخاک ، داریوش ، ۱۳۳۰- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ف ۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک