مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۹۱۷- ۱۹۴۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۹۱۷- ۱۹۴۸
 
پدیدآور:
زع‍ی‍ت‍ر، اک‍رم‌،۱۹۰۹-
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار
زعیتر، اکرم ،۱۹۰۹- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۱۹/۷‬,‭ز۷‌س۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک