مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍وی‍ن‌، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۳۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ل‍وی‍ن‌، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و زوج درمانی در اعتیاد
لوین ، جروم دیوید، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۸۶‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک