مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
ت‍اون‍ن‍د، آن‍ی‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
راش‍ی‍ن‌
س‍اوالان‌
ف‍راروان‌
م‍ه‍ر ق‍ائ‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزش مدیریت
استات ، دیوید، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش های برایان تریسی :مدیر تحول گرا، مدیر قرن بیست و یکم :۲۰ تکنیک اساسی برای پیشرفت در مدیریت و رهبری
تریسی ، برایان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ت۴آ۸۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بهره وری
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به قاطعیت برسیم
تاونند، آنی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودشناسی
تاونند، آنی ؛  اصفهان مهر قائم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک