مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍ک‍ل‌گ‍ش‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
گ‍لات‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ وث‍ق‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقابله با مشکلات زندگی
نریمانی ، محمد ؛  اردبیل نشر شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری خلاقانه در شرایط نامطمئن
گلات ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌گ۸‌ت۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قدرت خلاقیت در حل مسائل :طوفان فکر و سایر تکنیک ها
کیانی ، منوچهر ؛  مشهد انتشارات مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ک۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک