مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍ورت‍ی‍م‍ور ف‍رد ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ان‍ار، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه در بازتوانی معتادین
پورتیمور فرد تبریزی ، فاطمه ؛  تبریزbتلفن ناشر : ۵۵۳۰۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان شریعتی شمالی ساختمان وجداندوست انتشارات یانار، شایسته   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌پ۸۶‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک