مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک