مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰- ۱۲۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۷- ۱۳۵۰
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰- ۱۲۹۷
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ع‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ( متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛ حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیرایرانی )ترکیبات خارجی ، اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد، ۱۲۹۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱-۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی معین یک جلدی براساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین
معین ، محمد، ۱۳۵۰- ۱۲۹۷ ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م ۶‌ف۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک