مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دف‍ت‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
س‍ب‍ح‍ان‌
م‍ان‍دگ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان :نگاهی اجمالی به قوانین جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سازمان ملل متحد
مقیسه ، مریم ؛  تهران ماندگار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۷‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات سازمان ملل درباره چگونگی رفتار با زندانیان زن و مجازات های جایگزین زندان برای آنان و مقررات نلسون ماندلا
مقیسه ، مریم ؛  تهران سبحان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭k‬,‭۵۵۱۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک