مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍م‍ت‍از، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍م‍ت‍از، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی :نظریه ها و دیدگاهها
ممتاز، فریده ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک