مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ررح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍داخ‍وی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
م‍ی‍ررح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍داخ‍وی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش صبر با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر خودتنظیمی هیجانی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر یزد
میررحیمی بیداخویدی ، صالح ؛  آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک