مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌خ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فنون خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک