مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍ادر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ادر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان چه می گویند؟ تحلیلی بر روابط نوجوانان و والدین آنها
کیهان نیا، اصغر، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر مادر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ک۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک