مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوازده گام :ترک عادتهای ناپسند
گورسکی ، ترنس ؛  نشر گندم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌گ۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک