مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍اژن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۸-
ش‍ف‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی :ماهیت ، پیشگیری ، سازگاری
شفر، مارتین ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌ش۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲۹‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک ( آسیب شناسی روانی کودک )به ضمیمه طبقه بندی بیماریهای روانی براساس 111 - MSD وR - 111 - MSD
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک