مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اژدری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،- ۱۳۷۶
ب‍روچ‌، دورس‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ی‍ل‍ز، دای‍ان‌، ۱۹۵۰-
 
ناشر:
اق‍ب‍ال‌
ت‍وس‍ن‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍ه‍رون‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشک خود باشیم
بروچ ، دورسی ؛  تهران توسن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ب۴ط۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهای سلامت زیستن
هیلز، دایان ، ۱۹۵۰- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مخدرها و روش های ترک اعتیاد :شامل تاریخچه و کلیات ، انواع مواد مخدرها ... اثر داروها بر رفتار و اعمال جنسی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی شهروند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌پ۴، ۱۳.‌ج‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات پزشکی ، یا دکتر برای همه =ydoob yreve rof rotcoD: " دانستنیهای طب قدیم و جدید"
اژدری ، اسماعیل ،- ۱۳۷۶ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی خانواده
محمودی ، محمد ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع سلامت خانواده
تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک