مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍دوت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی ( واژه نامه مصور پزشکی :)شامل واژه ها، اصطلاحات و ... =yranoitcid lacidem detartsulli s'dnalroD
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ، ۱۸۶۴- ۱۹۵۶ ؛  تهران موسسه نشر کلمه : ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی یک جلدی
احدوت ، یعقوب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پزشکی خانواده
محمودی ، محمد ؛  قم سپهر اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک