مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ای‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍دز
 
پدیدآور:
چ‍ای‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍ام‌ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :بلای جهان نوین
چایانی ، جمشید ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌چ ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زنجیرهای نامرئی شیطان
چایانی ، جمشید ؛  کبودآهنگ (همدان ) جام جمشید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک