مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ع‍م‍ی‍دی‌; ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر
م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارو - درمان - عوارض شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تبریز عمیدی ; تهران : سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲۴د۱۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایافتگان از مرگ :چگونه بر بیماریهای مهلک و حوادث سخت میتوان پیروز شد
کاظم موسوی ، محمدرضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران محمدرضا کاظم موسوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک