مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ج‍ا
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با0.11 sspS
نوروسیس ، ماریجا ؛  تهران کانون نشر علوم : سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک