مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ل‍وری‍دای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ . -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار وی‍ن‌ل‍ی‍ب‌ ۲۰۰۰ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ --ن‍وآوری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌، ۱۹۴۱ - م‌
چ‍ودری‌، اس‌ .ک‍ی‌
ک‍س‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ق‍و، چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای ریزکامپیوتر در کتابخانه ها
کسنر، ریچارد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی
آرمز، ویلیام ؛  تهران قو، چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭آ ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در فرآیند گزارش گیری
شرکت پارس آذرخش ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌م۸۷۷۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
چودری ، اس .کی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد کتابخانه مجازی
تهران bتلفن ناشر :, 16597988نمابر ناشر ;, 06597988آدرس ناشر :فتحی شقاقی ، نرسیده به سلماس ،پلاک ۱۰۷ ، واحد ۱ کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره سازی با تاکید بر ظرفیت و اهمیت کاربردی اطلاعات ( نرم افزار جامع کتابخانه 0002 bilniW(
تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۴ذ۹۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای بهره برداری از میز امانت ( نرم افزار جامع کتابخانه 0002bilniW (
تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭ر۸۷۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار جامع کتابخانه
تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۴ر۹۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک